جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


JOKE-FARSI

Hairkul : آنکه روی شانه‌‌هایش مو دارد
Watergate : دروازه دولاب
Categorize : نوعی غذای شمالی که با برنج و گوشت گراز طبخ می‌‌شود
Velocity : (شهری که مردم آن از هر موقعیتی برای ولو شدن استفاده می‌‌کنند (شیراز
confuse :  آنکه برق از کونش می پرد
Macintosh : مهین تاج
San Antonio : به ترکی‌ ، شما آنتونیو هستید
Longtime : در حمام ، زمان پیچیدن لونگ را گویند
Long time no see : !دارم لنگ می‌‌پیچم ، نگاه نکن
Cambridge : شهری که تعداد پلهایش اندک است
UNESCO : یونس کجاست؟


Jesus :  در اصفهان به بچه گویند که دست به چیز داغ نزند
Finland :  سرزمینی که مردمانش مشکل گرفتگی بینی‌ دارند
Damn You All :  دم همتون گرم
Savage Blog : ساوجبلاغ
Latino : لات بازی ممنوع
Godzilla : خدای استفاده کردن از مرورگر موزیلا

Free fall:  فال مجانی
Comic:  به افغانی ، کمک
Easy Love:  لواسان
Longtime:  در حمام ، زمان پیچیدن لونگ را گویند
Long time no see:  !دارم لونگ می‌‌پیچم ، نگاه نکن
Screwdriver:  کون لق راننده
San Jose:  به ترکی‌ ، شما خوزه هستید
San Antonio: به ترکی‌ ، شما آنتونیو هستید
MacBook:  کتابچهٔ راهنمای حجاج
Bertolucci: چپ چشمی که بربر نگاهت می‌کند
Comfortable: بفرمایید سر میز
 

Burkina Faso:  برو کنار وایسا
Confuse: آنکه برق از کونش می پرد
Cancun: باسنی که از پس هرکاری بر می‌‌آید
His friends: دوستان هیز
Parkinson: پسر سرایدار را گویند که در اتاقکی در پارکینگ زندگی‌ می‌کند
Velocity: (شهری که مردم آن از هر موقعیتی برای ولو شدن استفاده می‌‌کنند (شیراز
Categorize: نوعی غذای شمالی که با برنج و گوشت گراز طبخ می‌‌شود
The man who owns a locker: مرتیکه لاکردا
Acrobat reader: ژیمیناستی که موقع اجرا گه می‌‌زند
Windows detects an error: پنجردن داش گلی
Ex-Boyfriend: ماضیار
Black light: سیانور
 

Refer:  فرکردن مجدد مو
Good setting: آن سه چیزِ نیک را گویند : گفتار نیک - کردار نیک -پندار نیک
Good one: وانِ بزرگ و جادار
Config: کون انجیری
Configure: ژستِ باسن
Sweetzerland:  سرزمینی که مردمانش زیاد زر می‌‌زنند اما به دل‌ می‌‌نشیند
Accessible:  عکس سیبیل
Very well:  رها و آزادو افسارسرخود و بی تکلیف و سرگشته و بی جا و مکان
Beta-dine:   نسخهٔ آزمایشی‌ یک دین که برای مدتی‌ ترویج می‌‌شود و به مرور زمان تصحیح می‌‌گردد
Life is too short:   زندگی‌ در شرت سپری میشود
Tequila shot:   پیک شادی
Shutter Island: شعبه‌ کبابی شاطر عباس در کیش
Please confirm:   لطفا باسنتان را سفت کنید
Avatar:   تلفیقی است از آواز ،ساز ایرانی‌ و تصاویر سه بعدی که در پس زمینه پخش می‌‌شوند
Subsystem:   صاحب دستگاه
Jesus:  در اصفهان به بچه گویند که دست به چیز داغ نزند
Moses:   در اصفهان به موز گویند 
UNESCO:  یونس کجاست؟
Porno:   مملو از چیزهای جدید
Macromedia: رسانه های عوام فریب
Kanguru:  استاد تعالیم عرفانی در قزوین
Guns N' Roses:  غنچه گان
 

Media: میدی، یا ... ؟
Multi Media: چند بار میدی، یا ... ؟
Media Player: آنکه سرِ دادن بازی در می‌آورد
George: در تبریز به گرگ می‌گویند
Good Luck: چه لاکِ قشنگی‌ زدی
Good Luck on your exams: به هنگام امتحانات لاکِ قشنگی زده بودی
Endoscopy: از ماتحت دیگری کپی‌ کردن
Legendary: ادارهٔ محافظت از لجن و کثافات شهری
New York: نوشهر را گویند
Manager: به ترکی‌ ،منی جِر: جرم بده
Communication Board: کامیونی چه زمانی‌ شن را برد ؟
 

Which came first; the chicken or the egg? : یک سوال تخمی
Godzilla: خدای استفاده کردن از مرورگر موزیلا
Avocado: کادو از طرف خانم آوا
Quintuplet: این تاپاله کجاست؟
Alfred Hitchcock: اخته مردی به نام آلفرد
What the hell: !چه دانهٔ خوشبویی
Cambridge: شهری که تعداد پلهایش انگشت شمار است
Liverpool: استخری که در آن گروهی از دافهای جیگر در حال شنا هستند