راهنمای سایت


پسری با دوست دخترش مشغول کار خیر بود

 دختر خیلی حال میکند، میگوید: عزیزم... بعد ازدواج هم اینجوری بهم حال میدی؟

 پسر میگوید: آره عزیزم ،  البته اگه شوهرت بیخودی گیر  نده
 


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           

 

 پیوند ها