راهنمای سایت


 

آزمایش شنوایی 

پیرمردی که نگران شنوایی همسرش بود به دکتر رجوع کرد. گفت من  باید چند بار هر حرفی را تکرار کنم و آخر سرهم بروم از نزدیک بگویم تا  جواب بگیرم.  دکتر گفت تو باید  دقیقتر بگویی  تا داروی مناسب بدهم. این دفعه اول از فاصله ٥ متری بگو و بعدا از ٣ متری و ٢ و ١ و  دقیقا تعیین کن از چه فاصله میشنود

مردک آمد به خانه و از دم در گفت " نهار چی داریم؟ "    جوابی نشنید     

رفت جلوتر و باز گفت   " نهار چی داریم؟ "    جوابی نشنید     جلوتر  و جلوتر    و جلوتر رفت و سوالش را هی تکرار کرد تا آخر سر زنش  سربه گوش او گذاشت و  داد زد

برای بار پنجم میگم،  کوکو سبزی !


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
    بحرطویل   

سلمانی خیر

رستم و اهریمن

سکس عرب

انشا حیوانات

چهار زن

تخت پایین

پلیس های دنیا

عيب عروس

 مرغ

جغرافیا

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

 


شکرانه حجپیکان فاسدتعویض محلهمحشرکجاست

1839

1838

1837

1836

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1829

1828

1827

1826

1825

1824

 


جلوگیری از بارداریتراکتور و تامپونگردش زمین

اسهالماشین متدین
 

1338

1337

1336

1335

1334

1333

1332

1331

1330

1329

1328

1327

1326

1325

1324

1323

 


عقب افتادهشلنگکار سازیاستاندارد دوغ

837

836

835

834

833

832

831

830

829

828

827

826

825

824

823

822

 


بعد از سکسخیالاتیفرود اضطراریهیجان ازدواج

حکومت نظامی

ارزش بوسه

337

336

335

334

333

332

331

330

329

328

327

326

325

324

323

322

321

 


خسته ام

غنچه ناشکفتهعامل طلاق

اولين خونزناکاندید موفق
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها