راهنمای سایت


خانوم اومد خونه دید شوهرش تو رختخواب با زن زیبائی خوابیده رنگ از روش پرید و داد زد مرتیکه بی‌ وجدا ن

  همین الانه طلاقم رو می‌خوام .شوهره با التماس گفت: "عزیزم، فقط یه لحظه اجازه بده توضیح بدم

  من داشتم سوار ماشین میشدم که بیام خونه. این خانوم جوون ایستاده بود و از من خواست که برسونمش

 به نظرم خیلی‌ افسرده و نگران اومد و دلم براش سوخت و قبول کردم

  متوجه شدم که مدتهاست که چیزی نخورده از سر دلرحمی اوردمش خونه

 و غذای‌ دیشبی که برای تو درست کردم و نخوردی گرم کردم و بهش دادم، که دو لُپّی همه را خورد

 دیدم که خیلی‌ کثیفه و لباسش پاره پوره است. پیشنهاد کردم که یه دوش بگیره، که پذیرفت

 فکر کردم چند تیکه لباس بهش بدم. اون شلوار جین را که تنگت شده بود و دیگه نمیپوشیدی بهش دادم

اون شورتی را هم که برای سالگردمون خریده بودم و هیچوقت نپوشیدی و گفتی‌ که من اصلا سلیقه ندارم بهش دادم

 اون پیرهنی که خواهرم هدیه کریسمس بهت داده بود و هیچوقت نپوشیدی که حرص اون را در بیاری بهش دادم

 بعد اون پوتینی که کلی‌ پولش را دادی ولی‌ هیچوقت نپوشیدی

 چون یکی‌ از همکارات عین اونا داشت را هم دادم بپوشه

 شوهره یه کم مکث کرد و گفت:"نمی‌دونی چقدر خوشحال شد و چقدر تشکر کرد

 بعد همینطور که داشت به طرف در میرفت گفت.میبخشید آقا

 چیز دیگه‌ای هست که خانومتون استفاده نمیکنه؟


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

معیشت مردم

منشور زمان

ايران در ۵۰

دور دنیا

شهر نو

انواع زلزله

پلیس های دنیا

گوز ممنوع

 شیخ بستری

روی شتر

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2053

2052

2051

2050

2049

2048

2047

2046

2045

2044

2043

2042

2041

2040

2039

2038

2037

 


طوطی هرزهجلوگیری

شیاف  

1856

1855

1854

1853

1852

1851

1850

1849

1848

1847

1846

1845

1844

1843

1842

1841

1840

 

1356

1355

1354

1353

1352

1351

1350

1349

1348

1347

1346

1345

1344

1343

1342

1341

1340

 


خونه خالیعرض معذرتادبيات لريپیمان نظامی سنتو

856

855

854

853

852

851

850

849

848

847

846

845

844

843

842

841

840

 

356

355

354

353

352

351

350

349

348

347

346

345

344

343

342

341

340

 
اگهی آبجودختران  باكره

ماشین اسلامیاتاق گاز

چهار محالزلزله سنج

سوراخ  اوزون

لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها