راهنمای سایت


برای همراهی با مجلس درتدوین قانون جدید خانواده

انواع ازدواج های زیر پیشنهاد میگردد


ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است : ازدواج مسلم
مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد : ازدواح مفرح
چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند : ازدواج موجه
مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد : ازدواج متمم
مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید : ازدواج مثلث
مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد : ازدواج مربع
مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست : ازدواج مُلَوَن
مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد : ازدواج منظم
مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد : ازدواج میسر
مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد : ازدواج مشبک
مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش از فلان جایش در برود : ازدواج مکرر


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
   بحرطویل   

شهر هرت

قوانین خر

گارسیا

یـاد پـدر

چاه

پرچم ها

آموزش ترکی

اکتشافات

 نامه

طول عمر

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2069

2068

2067

2066

2065

2064

2063

2062

2061

2060

2059

2058

2057

2056

2055

2054

عادت بدافراط در چایشلغم هرزهگلیسوراخ یخ

1872

1871

1870

1869

1868

1867

1866

1865

1864

1863

1862

1861

1860

1859

1858

1857

1372

1371

1370

1369

1368

1367

1366

1365

1364

1363

1362

1361

1360

1359

1358

1357

 

گرونیعمر صد سالهقرق رشتکلاهبرداری رایجسرفه به ترکی

872

871

870

869

868

867

866

865

864

863

862

861

860

859

858

857

 

372

371

370

369

368

367

366

365

364

363

362

361

360

359

358

357

356

 
مهر

شهرت خوب

پسر عباسقلی

تقلب آخرتدکتر ترابی

معاملات زمينعابر پیاده

فوت پزشکمسافرت

اگهی آبجو
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها